Úplata za předškolní vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy Všestudy stanovuje, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou č. 43/2006 Sb., úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole Všestudy pro školní rok 2017/2018 takto:


  • Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole se stanovuje na období jednoho školního roku.
  • Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Všestudy pro školní rok 2017/2018 činí
    600,- Kč/měsíc/1 dítě.
Na základě § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka mateřské školy stanoví, že vzdělávání v posledním povinném ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje bezúplatně.

Bezúplatné je vzdělávání „v posledním povinném ročníku mateřské školy“, jímž v souladu s § 1a odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. třetí ročník a vzdělávají se v něm děti, které v příslušném školním roce dosáhnou 6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.
Datum zveřejnění 15.8.2017 

Jelena Mrzílková,
ředitelka MŠKomentáře

Oblíbené příspěvky