Stravné 9/2017Stravné za září 2017

stravné prosím uhraďte na č. účtu 4854900369/0800.

                                            variabilní symbol                      částka
Č. E.                                    314101                                      432,- Kč
J.L.                                      314102                                      390,- Kč
D.Š                                      314103                                      576,- Kč
D.V                                     314104                                      360,- Kč
K.D.                                    314105                                      576,- Kč
L.V.                                     314106                                      612,- Kč 
M.N.T.                                314107                                      504,- Kč
S.E.                                     314109                                      612,- Kč
S.T.                                     314110                                       612,- Kč
Š.N.                                     314112                                      396,- Kč
V.K.                                    314 113                                      540,- Kč
W.A.                                   314114                                       612,- Kč

Komentáře

Oblíbené příspěvky